Bilder fra tiden på SWS


Her kommer bilder av hester som  har vært mine, jeg har trent eller avlet.