Basic nr.1

Kontrollere hode

Her menes det at hesten skal flytte hodet på en villig og avslappet måte, du skal kunne bevege hestens hode til sidene og nedover uten motstand. Har kalt dette basic nr.1 fordi dette er noe av det viktigste.

Hvorfor er dette viktig vil du kanskje spørre deg selv. Tenk deg at du tar tak i den ene tøylen og drar forsiktig til en side, og at hesten da holder litt igjen, du klarer fortsatt å få hestens hode den veien du vil, men nå strammer hesten muskler på motsatt side, dette fører igjen til at hesten hindrer nakken og ryggen å bevege seg fritt. Dette gjør at hesten fort kan få låsninger og vanskelig for å balansere seg i momentet.

En ting til, hodet er jo hestens styringssentral, så hvis den er motvilje når du ber om at hodet skal flytte seg etter tøyle, så kan du jo tenke deg hvor vanskelig det er å få kontroll over resten av kroppen, dette henger jo sammen, så frigjør hestens nakke/hode først.

Å jobbe for å få ettergift i hode/nakke, kan man gjøre fra bakken først hvis man har unghest som ikke er påbegynnt ridning enda eller hvis man har en hest som er litt stiv.

Bruk leietau og grime eller bitt med tøyle, pass på å be forsiktig om at hesten skal flytte hodet til den ene siden, dette ved å ta tak i den ene tøylen eller ta leietauet til ene side og holde et lite press, vær tålmodig og vent til hesten finner ut at hvis den flytter hodet etter tøyle/leietau slik at den blir slakk, så slipp opp fort og si BRAAA til hesten, den har vært flink.

Gjenta øvelsen for å se om hesten nå forstår dette raskere, man gjentar denne øvelsen til hesten står stille med beina og bare bøyer nakken til den siden du ber om, da slutter man med den øvelsen slik at hesten får den belønningen som den leter etter, hesten gjør det du ber om for at du skal slutte å be, hesten husker bare hva den gjorde i det øyeblikket du slutter, så det er viktig at du slutter der du føler at hesten gjør det korrekt. Husk det er bedre å slutte for tidlig enn for sent.

DET ER BEDRE Å GJØRE LITT KORREKT ENN EN HEL MASSE FEIL!

Fra hesteryggen, sitt rolig i balanse og bare ta den ene tøylen til den siden du vil at hesten skal flytte seg, pass på å holde din kropp og blikket rett frem, hold et lite press i denne tøylen, her er det viktig at du holder fast og stabilt slik at hånden din ikke flytter seg at og fram etter som hesten prøver å dra. Hesten vil ofte forsøke å gå i ring for å slippe trykket du har i tøyle, dette lar du den bare gjøre bare hold hånden din stabil. Du sitter bare avslappet og venter til hesten stopper selv, og i det den da prøver å bøye hodet til siden slik at det blir litt slakk i tøyle så slipper du raskt og roser hesten.

Gjenta denne øvelsen til hesten står stille og flytter hodet etter tøyle. Mange hester er stive, så ikke be om for mye bøy. Slutt så fort hesten står stille og prøver og gi etter tøyle. Dette er en veldig bra avspenningsøvelse, husk bøye begge sider. Etterhvert som hesten lærer seg dette er det viktig at du belønner når hesten gjør dette avslappet, slik at den ikke bare kaster hodet til siden, men holder det der rolig, hvor lenge du holder hodet der kan du variere etter hvert som du og hesten føler dere sikre på hva dere gjør. Husk å være rolig og avslappet, aldri bli sint og irritert hvis hesten ikke forstår. Vis tydeligere hva du mener og ros når den forsøker.

DET ER BEDRE Å GJØRE LITT KORREKT ENN EN HEL MASSE FEIL!

Når du skal be hesten om å gi hodet nedover, så går du frem på samme måte som ovenfor, men nå tar du et rolig tak i begge tøylene, dra forsiktig i begge tøylene hold stille med litt press og vent på at hesten skal lete seg frem til løsningene, når hesten gir etter slik at det blir slakk i tøylene, slipp ut begge tøyler raskt og ros hesten. Gjenta dette til hesten står stille og gir etter.

Når hesten gir etter i tøylene både til siden og ned uten protester, kan du begynne å gjøre vanskelige øvelser som å gå frem samtidig som den gir etter i tøyle, hvis du rir hesten på et rett spor og ber hesten gi hodet til siden, så skal den ikke forandre retning, fordi tøylene forteller bare hvor hesten skal ha sitt hode, det er kroppen din som forteller den hvor den skal gå, dette kommer jeg tilbake med i senere basics.

1. Hesten skal kunne bevege hodet avslappet til begge sider og nedover.

2. Sitt rolig i balanse, ha din kropp og blikk i den retning du vil at hestens kropp skal være, ikke følg tøyle da vil hesten gjøre det samme.

3. Be om lite og ros mye.

4. Vær trygg på øvelsen før man prøver det i bevegelse.

5. Dette bør fungere i alle gangarter; skritt, trav, galopp og rygging.

6. Ta bare i den eller de tøylene man vil at hesten skal gi etter, forsøk å glemme andre ting.

7. Hesten husker bare det den gjorde da du sluttet å be, så vær nøye med avslutning.

8. Hvis du får problemer så gjør det enklere og mindre krevende for så å gå tilbake.

9. Slapp av og gjør ting rolig og konsentrert.

Husk bare en liten bit om gangen, den som skynder seg sakte, kommer raskest frem.

Du og hesten har mange år på dere.

Basic nr.2

Kontrollere fremdrift

Kontrollere fremdrift er jo en ganske viktig del. Jeg vil her gå inn på den måten jeg syns virker mest logisk og som erfaringsmessig fungerer best. Man vil jo ikke ha en hest som beveger seg før man gir beskjed, og heller ikke raskere enn det man ønsker. Som leder og rytter er det et stort ønske om å kontrollerer hestens bevegelser.

Hesten har også et ønske om at noen kontrollerer og forteller den hva den skal gjøre, hvis du er en god leder og kamerater det helt naturlig for hesten at du tar denne rollen. Hesten får da en trygg tilværelse og du får en villig arbeidskamerat.

1. Hesten må først kunne stå i ro. Hvis hesten ikke vil stå stille og slappe av, kan man jo jobbe den til den blir sliten og trøtt, man vil merke etterhvert at den gjerne vil jobbe mindre da kan man slutte å gjøre noe slik at den kan stå stille og slappe av, hvis den fortatt ikke klarer å stå stille gjentar man bare rutinen. Til slutt blir jo hesten så sliten at den gjerne vil stå stille, husk å rose hesten, da har den funnet ut at hvis den står stille er alt ok. Hvis den beveger seg på egenhånd så blir det kjempeslitsomt og ubehagelig, hestens konklusjon blir, stå stille og vent på beskjed. Dette hjelper hesten til å følge med på hva du ber om.

2. Du må ha en behagelig måte å klargjøre hesten før en beskjed. Jeg har alltid som regel

at før jeg ber om noe så løfter jeg opp tøylene fra manken, dette gir hesten beskjed om

å følge med for det kommer snart en beskjed. Hvis tøylene ligger nede på manken kan hesten bare slappe av, for den vet at den ikke skal gjøre noe før tøylene blir løftet.

Dette gjør at hesten kan utnytte pausen bedre og man får mer frihet til å gjøre andre ting uten at hesten begynner å bevege seg.

3. Ok da har du en hest som står stille, du løfter tøylene hesten blir oppmerksom,

du begynner da å bevege benene dine i pulserende bevegelser rolig og mykt ut og inn mot magen på hesten. Dette er drivende bevegelser, du flytter tøylene fremover i den retningen du ønsker å gå, samtidig som du flytter din vekt i samme retning. Hvis hesten ikke flytter seg med deg men står fortsatt stille så øk bare gradvis styrken på sjenklene

til hesten begynner å gå, når den er igang så husk å drive hvert steg hesten tar, for hvis du ikke driver steget frem så skal den jo stoppe og slappe av.På denne måten kan du jo løfte hesten opp i holdning med sjenklene dine, samtidig som du flytter steget så langt

og raskt som du vil, hesten følger jo dine bevegelser med sjenklene. Siden du rir hvert steg, ber du hesten flytte bena, samtidig som du også belønner hvert steg med å slippe opp presset. Nå har jo hesten noe den kan følge med på slik at du har hestens oppmerksomhet, og du får en god sits i salen. I det du slutter å drive hesten frem med sjenkler så stopper den for å vente på ny beskjed. Husk å gjøre litt omgangen slik at hesten får tid til å fordøye det den lærer.

4. Hvis hesten prøver å øke tempoet mer enn dine sjenkler ber om, den prøver å stikke fra sjenklene dine. Husk ikke slutt å drive, men øk kraften i drivningen din mye samtidig som du rolig svinger den inn på en sirkel. Ikke prøv å bremse ned tempoet til hesten.

Driv kraftig på en liten sirkel da klarer ikke hesten å holde så stor fart, og den blir raskt sliten, etter en stund vil du merke at den prøver å senke tempoet selv, da kan du slippe den ut på det sporet du hadde og drive vanlig med sjenklene igjen. Da vil hesten finne ut at hvis den prøver å stikke fra sjenklene, så blir sjenklene mer ubehagelig og den får en veldig slitsom jobb. Etter noen forsøk vil hesten heller vente på sjenklene dine og passe på og ikke gå for fort. Siden du ikke bremset opp hestens fart så måtte den finne løsningen selv. Dette er en ting den lærer mye av, det er jo hesten som skal finne den beste løsningen i situasjonene, vi skal bare gjøre det lett for den å velge riktig handling. Hvis man hadde sluttet å drive med sjenklene når hesten prøvde å stikke frem, så ville man jo belønnet hesten for å stikke. Velg alltid den mest hensiktsmessige plassen for å jobbe med dette, gjerne en ridebane eller et sted der det er god plass.

5. Når man skal skifte til trav så forandrer jeg bare sjenkelbruken til diagonalridning, løfter da hesten over i diagonaltakt for så å drive annenhver takt, ellers så gjør man bare det samme som i skritt hvis hesten prøver på noe, husk alltid rolige overganger.

6. For å fatte en galopp så trenger man også kontroll over en annen basic, nemlig bakparten, den skal jeg komme tilbake til senere, ellers så følger man bare den samme fremgangsmåten som før. Jobb alltid rolig og tydelig med hesten. Tenk igjennom hva du skal gjøre før du prøver noe, slik at du er forberedt på hva du skal gjøre, og hva hesten kan komme til å gjøre. Ros alltid hesten når den gjør noe bra, slik at den føler at den får det til. Har hesten gjort en bra øvelse så la den slappe av før du gjør en ny øvelse.

Det finnes mange måter å gjøre ting på, dette er ikke nødvendigvis den beste for deg og hesten, men en idè om hva man kan gjøre.

TIL SLUTT HUSK DET ER BEDRE MED LITT KORREKT EN EN HEL MASSE FEIL.

Basic nr.3

Kontrollere rygging

Denne gangen skal jeg gå inn på hvordan kontrollere ryggingen. Rygging er jo en gangart som det er lett å glemme bort, derfor er det desto viktigere å sette seg inn i hvor viktig denne gangarten er.

Når en hest går fremover så legger den mesteparten av vekten på frempart, når den rygger så skyver den mesteparten av vekten over på bakpart. Tenk på hvor mye du kan styrke hestens bakpart, og ikke minst styrke dens balanse, hvis du trener rygging oppover, nedover, sjenkelvikning og slalom.

Nå er det sikkert mange som tenker at dette hadde jeg ikke tenkt på, og hvordan skal jeg klare dette.

Følg med videre så skal jeg prøve å gi deg noen tips.

(tenk på at det er mye fremgang som kommer av å tenke bakover).

1. Hesten har nå lært å stå i ro fra tidligere innlegg, samt dine tegn for å gå frem.

Man starter med å jobbe hesten, gå igjennom tidligere basics, gi hode etter tøyle, og gå fremover etter takten til sjenklene.

Når disse er helt korrekte og hesten står rolig og venter på ny beskjed, så starter du med å introdusere en ny basic.

2. Start med å løfte tøylene, dette er beskjed til hesten at den skal følge med for det kommer snart en beskjed. Nå er det viktig at du beveger kroppen din slik du vil at hesten skal bevege sin, ha tøylene godt fremme se ikke ned på hesten men fremover, krum ryggen din rolig men bestemt tenk på å rolig ta imot en knyttneve i magen. Hode og skuldre må ikke bevege seg bakover men nedover, bena skal frem ved skuldrene til hesten, hælene ned. Det er jo viktig at vi dytter fremme med bena når den skal bakover og dytter bak når den skal frem.

3. Ja da sitter du der med krum rygg, bena fremme, sitter godt på baklommene og holder tøylene fremme. Nå kan du begynne å pendle med bena for å gi hesten beskjed om å flytte seg, flytt gjerne tøylene litt bakover også men ikke stram dem opp. Nå stopper jo bena hesten fra å flytt seg til siden, men den har frihet til å gå frem eller tilbake. Øk rolig benas takt og styrke til hesten velger en retning å gå, hvis den går frem så tar du rolig å strammer opp tøylene for å trekke den bakover, samtidig som du øker på enda mer med bena.

I det du merker hesten vil bevege seg bakover så slipper du tøylene og bena kjapt og roser hesten. Så gjentar du det samme frem til hesten prøver å rygge som første forsøk, ros hesten og avslutt øvelsen for denne gang.

4. Husk at å rygge er en veldig tung og krevende øvelse for hesten, slik at du passer på å ikke be om for mye av gangen, men la hesten få tid til å bygge opp styrke og balanse. Etter hvert som hesten blir sterkere så kan man begynne å gjøre tempo skifter, samt jobbe i mer krevende terreng. Hvis hesten ikke svarer på økning med bena så hjelp til med tøylene, til hesten prøver å øke da stopper man med en gang og roser. Stoppe for å rose er veldig viktig for å jobbe opp arbeidsmoralen til hesten, og at den setter pris på å stå stille og slappe av.

5. Når man skal begynne å rygge i sving, slalom eller rygging med sjenkelvikning. Her er det jo viktig at man har flere basics på plass, basic 4 kontrollere bakpart og basic 5 kontrollere frempart, disse kommer i senere nr. av Paint newsen.

6. Variasjon av treningen er veldig viktig, miljøtrening tren på forskjellige plasser lær hesten at basicene er de samme alle steder, slik at man har en lydig og tillitsfull hest i en hver situasjon. Dette er å øke sikkerheten og trivselen for begge parter.

Vil igjen minne på at dette ikke er noen fasit men hjelp til deg, slik at du kan komme frem til noe som fungerer for deg og hesten din. LYKKE TIL VIDERE.

Basic nr.4

Kontrollere bakpart

Ja nå har vi gått igjennom 3 basic’s, som stort sett har med fremover eller bakover bevegelser å gjøre.

Nå går vi over til basic’s som har mer med sideveis bevegelser å gjøre. Basic nr. 4 kontrollere bakpart går ut på at bakpart skal vike unna sjenkeltrykk.

Det man vil oppnå med dette, er at hesten skal stå stille med fremparten (helst indre fremben), og flytte bakparten rundt frempart som en passer. Dette uten å bruke andre hjelpere enn setet, og utvendig sjenkel som ber bakparten flytte seg.

Når du står stille med slakk i tøylene, rolig legger trykk i utvendig sjenkel, og hesten flytter bakparten uten å forflytte frempart, da har du kontroll over bakpart og du vet at hesten forstår hva du ber om.

Nå har vi jo vært igjennom kontroll over hode, kontroll over fremdrift, og kontroll over rygging, siden du nå ikke drar i tøylene eller beveger bena så vil jo hesten stå stille, da er den klar til neste basic.

1. Løft tøylene slik at hesten får beskjed at den må følge med, vri deg rolig og forsiktig samme vei som du vil hesten skal vri seg. Flytt rolig sjenkelen bakover mot bakparten.

Når du har sjenkelen i posisjon og hesten ikke har flyttet bakparten vekk fra sjenkelen,

så begynner du å bevege sjenkelen litt for å øke virkningen. Det som kan skje nå er flere ting. Hesten blir usikker og flytter seg fremover, da tar du å strammer opp tøylene og trekker hesten tilbake, for så slippe opp tøylene igjen. Husk mens du korrigerer fremdriften så øker du litt på sjenkelbruken, slik at han forstår at det ikke er noen løsning å gå frem. Du gjentar dette til hesten flytter bakparten til siden, da stopper du raskt med det du gjør og roser hesten, da vil han jo merke at dette var positivt, og er da villig til å prøve igjen.

Hesten kan også begynne å flytte på fremparten, da prøver du å bremse skulderen med din andre sjenkel, mens du øker litt på med beskjeden, du fortsetter til hesten må finne ut hva du vil. Siden du ikke stopper med beskjeden når den prøver å flytte frempart, eller når den prøver å gå frem, men så fort den flytter bakparten, så vil jo hesten huske til neste gang hva den gjorde for å få fri.

Når hesten har gjort et ærlig forsøk og flyttet bakparten og ikke noe annet når du ber om det, så bør du ikke gjenta det mer for den gang. Hestens belønning er jo at du slutter med det du gjør og den får fri.

Husk å dreie kroppen slik at den har den naturlige stilling for å rotere slik du ønsker, hesten kan føle setebeina dine og hvilken retning du har fokuset. Tenk på at den kan flytte seg bare ved hjelp av setet, men når dette ikke går så øker du på med sjenkel.

Husk å være følsom og gjør ting sakte, slik at hesten lærer å stole på deg, den trenger jo tid til å finne ut hva du vil.

2. Når man føler at hesten forstår bakparts forflyttningen, og ikke lenger misforstår. Da kan man gå videre. Man bør jo kunne flytte bakpart i skritt, trav, galopp og revers også.

Start i skritt, ri frem og begynn å be hesten om å flytte bakparten til siden samtidig, her er det viktig at du rir hesten frem med overkropp og innerste sjenkel, mens yttersjenkel og ditt setebein ber bakparten flytte seg til siden. Hvis hesen ikke klarer å finne ut av det så brems den sakte opp med tøylene, mens du fortsatt ber om vikningen. Om du må bremse den helt ned i stillestående før den viker til siden med bakparten, så gjør dette ikke noe. Gjenta samme prosedyre til hesten flytter bakparten litt til siden mens du ennå er i bevegelse. Da stopper du og roser hesten, stig gjerne av hesten og lei den med deg, det er jo maksimal belønning for at den prøver å gjøre det du vil.

Når du jobber med dette så er kroppsposisjonen veldig viktig, du kan også hjelpe litt til med å stramme indre tøyle, samtidig som du flytter bakparten, slik holder du retningen med med hodet og fremparten til hesten, da må hesten bøye seg for å flytte bakparten til siden.

Ta deg den tid du trenger for å jobbe inn dette, ikke gå for fort frem du har jo mange måneder på deg.

3. Når du skal begynne med dette i trav og galopp bør du vare sikker på kontrollen i skritt. Du vil gå frem på samme måten som i skritt, bortsett fra når du bremser opp hesten i tøylen, nå vil du at den skal holde den gangarten den har, du har jo allerede lært den å flytte bakparten til siden samtidig som den går frem, så nå må den lære det i de andre gangartene også.

Hvis du får problemer og ikke klarer det i den gangarten du jobber med, så gå tilbake ti skritt for å repetere, så du og hesten får selvtilliten tilbake, for så gå videre igjen.

Dette er jo en meget vanskelig øvelse siden du jobber med 3 basics samtidig, du kontrollerer hodet, fremdrift og bakpart. Når du har problemer med øvelsen så finn ut hvilken av de basicsene du jobber med, som ikke lystrer som den skal, og begynn å jobbe bare denne basicsen, slik at hesten blir minnet på hva dette betyr, for så å gå tilbake til det du holdt på med.

4. Så var det rygginga, her er det en fordel at du har en muntlig forsterkning på ryggingen dette vil hjelpe deg med å holde hesten i gang bakover, samtidig som du flytter bakparten til siden. I denne øvelsen kan man med fordel hjelpe seg med tøylen også slik at hesten ikke stopper opp når den flytter bakparten til siden. I denne øvelsen ber man ikke om mye, men en liten respons. Når hesten responderer på sjenkelen samtidig som den rygger, så kan du jo begynne rygge i sving også. Husk det er bedre med litt korrekt, enn en hel masse feil. Tålmodighet er det viktigste du kan ha.

Håper dette kan være til hjelp, vil igjen minne på at dette er mine tips og mine meninger. Det finnes jo mange meninger og måter å gjøre ting på. Gjør det du føler er korrekt for deg ingen er like.

LYKKE TIL VIDERE.

Basic nr.5

Kontrollere frempart

Her skal vi kontrollere den tyngste parten på hesten, det vil si å flytte fremparten til siden ved hjelp av sjenkel. Ved hjelp av fremparten til hesten får man lettere kontroll over retningen, vendinger og lignende.

Igjen lønner det seg å lære hesten dette fra bakken. Stå vendt mot hesten omtrent ved nakken dens, begynn å be den flytte hodet vekk fra den ene hånden din, når hesten flytter hodet til siden, så bruker du den andre hånden til å dunke på skulderen for å få den til å vike til siden. Husk å stille kroppen i den retningen du vil hesten skal bevege seg.

Hvis hesten går frem så korriger den tilbake med å dra i leietauet, ikke glem å holde fokuset på det du vil den skal gjøre, hold i gang med beskjeden til hesten flytter seg til siden, da stopper du raskt og sier bra, dette så hesten forstår ok det er dette du ville, hvis hesten tygger og slafser så er dette et tegn på at den forstår og prøver, vent til den er ferdig med tyggingen. Så prøver du igjen til hesten flytter fremparten til siden, husk at bakparten skal stå stille.

Som før så gjentar man øvelsen til hesten gjør den riktig, da slutter man for denne gangen. HUSK å trene begge sidene like mye.

Mens du holder på med alle disse øvelsene på bakken, så pass på å se hvordan din kroppsholdning og posisjon innvirker på hva hesten gjør. Dette hjelper deg til å bli mer oppmerksom på ditt kropps språk og hestens, slik at dere kan kommuniserer bedre og få et enda bedre samhold, både på bakken og i salen.

Når hesten klarer å stå stille med bakparten mens den flytter fremparten en hel omdreining rundt begge veier, så kan du gå videre og prøve det samme fra salen. Etter å ha jobbet med dette på bakken så vet du hvordan hesten står og balanserer seg på bakparten, hvor mye press og hvor, samt hvilken feil du bør være oppmerksom på at den kan gjøre.

HUSK Å VÆRE TÅLMODIG, GI HESTEN MYE ROS NÅR DEN PRØVER

Når du sitter i salen og skal prøve, sitt gjerne litt tungt i setet og ikke ha vekten frempå, det er jo fremparten du skal flytte.

Begynn med å åpne den innvendige tøylen den vegen du vil ha hesten til å flytte seg, la den utvendige tøylen ligge inntil nakken til hesten, slik at du stiller hodet til hesten i den retningen den skal flytte seg, ikke for mye bøy.

Så åpner du innvendig ben, legger vekten i denne stigbøylen, nå har du jo gitt hesten en klar beskjed om hvor du vil at den skal flytte seg. Da begynner du å trykke med utvendig sjenkel så langt frem som du synes er hensiktsmessig. Glem ikke å ha fokuset den vegen du vil ha hesten. Vis ikke hesten har flyttet seg nå så øker du presset på utvendig sjenkel til hesten flytter seg. Går den frem så korrigerer du den tilbake med tøylene, mens du fortsatt gir den beskjed om hvor du vil den skal flytte seg. I det hesten flytter fremparten et steg til siden så slutter du raskt og sier braa.

Gjenta dette til hesten klarer å flytte fremparten et steg uten at du korrigerer den, da avslutter du for denne gang (HUSK BEGGE SIDER).

Når hesten har forståelse for øvelsen så øker du bare mengden og kravet litt og litt, slik at hesten fortsatt tror at den kan mestre alt, en hest som man samarbeider med på denne måten vil bli veldig positiv til å jobbe, det er jo gøy å lære noe nytt når den kan mestre alt.

Etter hvert så kan du jo prøve det sammen i skritt, legge på sjenkel og flytte frempart et steg til siden for sporet, øk presset og tydelig gjør beskjeden til den flytter og belønn masse. Øk vanskelighetsgraden etter hvert som hesten føler seg trygg og mestrer det dere gjør. Fremparten skal kunne flyttes i alle gangarter skritt, trav, galopp og revers. Det er jo mange ut tøyende øvelser man kan gjøre ved hjelp av frempart.

Ja da er vi kommet til veis ende med råd om de 5 basic’s.

Husk at det vil være stor forskjell på utførelser og muligheter i forhold til individer og egen kunnskap.

Liten oppsummering.

1. Hesten skal villig gi hodet etter tøylen.

2. Hesten skal vente på beskjed ikke gå mer frem enn det man ber om, stoppe så fort man slutter å ri den frem.

3. Hesten skal rygge villig med beskjed fra koppen din og stoppe med en gang du slutter.

4. Hesten skal lydig flytte bakparten til siden, hvis du legger på en sjenkel bak.

5. Hesten skal lydig flytte frempart tilsiden, hvis du legger på sjenkel foran.

Ved hjelp av dette kan du gjøre nesten hva som helst, hvis alle basic`sene er trent inn nøye. Du kan nå bare sette sammen basic`sene til de øvelsene og momentene du vil. Hvis et moment ikke fungerer, så ikke tren masse på dette momentet, men finn ut hvilken av basic`sene som ikke gjør det den skal og fiks den først, da vil momentet komme av seg selv.

Analyser og tenk igjennom alt dere gjør både før og etter, men mist aldri fokuset på hva dere skal gjøre mens dere holder på med øvelsen.

Husk at hestens prestasjoner og trivsel er helt avhengig av deres kunnskap, forståelse og evne til å formidle det til hesten.

Det vil sikkert dukke opp mange spørsmål og frustrasjoner underveis, fortvil ikke løsningen er sjelden langt unna. Vær ikke redd for å spørre, vi som jobber med å instruere og trene hester, gjør jo dette fordi vi liker å hjelpe hester og folk til å få et ennå mer innholdsrikt samvær.

Vil med dette ønske alle lykketil med hestene sine og ikke minst seg selv.

Ring meg gjerne på +47 41326662 eller send meg mail. post@sundetwestern.com

Vi tar det en gang til.

DET ER BEDRE MED LITT KORREKT, ENN EN HEL MASSE FEIL!!!

Mvh.

Roger

Kommentarer

Maria

31.12.2010 16:57

Kjempe bra skrevet og lett og forstå hva som menes! Jeg har fått skikkelig sansen for westernridning og føler treningen går kjempe bra! :)

Nyeste kommentarer

01.10 | 10:19

Det høres ut som en fin og givende jobb ja 😍🐴

01.10 | 07:57

Takk. Tyzon var en flott hest, vi gjorde utrolig mye forskjellig sammen. Nå reiser jeg rundt for å holde kurs eller privat timer. Det er en glede å hjelpe hester og folk til å finne kommunikasjonen 🤠

30.09 | 21:35

Jeg husker fortsatt Tyzon fra dere hadde en oppvisning på Dyrskuen for maange år tilbake. Dere gjorde et uutslettelig inntrykk. Utrolig vakker hest, og et veldig fint samspill mellom hest og rytter <3

03.01 | 08:37

Hei Sissel. send meg en pm. på face: Roger Sundet eller 41326662 Ring meg gjerne.

Del denne siden